Edifici d’Oficines Vodafone
Oficina

UBICACIÓ:
Vilamalla, Alt Empordà (Girona, Catalunya)
ANY CONSTRUCCIÓ:
2008-2009
SUPERFICIE SOLAR:
2.513m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
859m²

Adequació de l’obra a l’entorn: La zona industrial on s’emplaça l’edifici permetia molta llibertat formal, però calia trencar amb la pobresa arquitectònica de la zona, i marcar una fita a la població, i s’aconsegueix gràcies al color vermell del mateix logotip de l’empresa Vodafone.

Singularitat i caràcter: L’edifici és un icona per l’entorn més proper. I el seu caràcter ve donat per un joc de peces prefabricades que es desplacen unes de planta baixa, respecte les superiors de planta primera, donant un joc i unes energies molt singulars i agradables. La distribució interior es simplifica a base d’una franja unificada per les estances humides i per les estances que necessiten de més compartimentació; i es deixa a la franja del seu davant les zones de treball amb espais oberts, aprofitant-ho per treure partit a les obertures/finestres generades per les façanes a sud.

Economia de recursos: Tota l’estructura s’ha planejat que fos prefabricada, també els panells de façana, així es reduia tant el cost d’obra com el temps d’execució. Els envans interiors s’han fet de pladur.

Rigor en els aspectes tècnics de manteniment i estalvi: La façana s’ha fet molt plana per evitar problemes de manteniment a futur. Les fusteries s’han previst dobles, per una banda amb lames molt amples per filtrar el sol d’estiu a la banda sud, com per un vidre blanc que és obert per dalt i per baix per deixar circular l’aire, i finalment el tancament real està enretirat.

  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto