Serveis

ASSESSORAMENT TÈCNIC

A Guday Terreros Arquitectura basem la nostra aportació al client en l’assessorament tècnic de qualitat i la implicació directa en cada tipus de projecte mitjançant el mètode del “Design Thinking”, que es desenvolupa en cinc etapes:

– Immersió en el projecte de la mà del client.
– Definir el repte que planteja el projecte.
– Idear la solució per el projecte, buscant ser disruptius, per aconseguir un resultat el més idòni possible.
– fer una maqueta del projecte.
– Avaluar amb el client la solució definitiva.

PROJECTES 

Desenvolupem:
– Projectes d’Arquitectura: Avantprojectes, Projectes Bàsics, Projectes Executius, Direccions d’Obra, Amidaments i Pressupostos.

El detall en els projectes pot incloure:
· plànols distribució.
· plànols de detalls constructius.
· plànols estructurals.
· plànols d’Instal.lacions: electricitat, telecomunicacions, domòtica i so, incendis i climatització.
· Estudis de Sostenibilitat.
· plànols de detall del mobiliari.

– Projectes d’Urbanisme.
– Projectes d’Enginyeria.
– Projectes BIM.
– Projectes de Sostenibilitat i d’Eficiència Energètica i ITEs.
– Projectes d’Enderroc.
– Projectes de Reforma.
– Projectes de Rehabilitació.

També desenvolupem Projectes d’Arquitectura d’Interiors.

Per altra banda, la nostra voluntat d’Assessorar i acompanyar el nostre client ens porta a complimentar tota mena de certificats, peritatges, certificats d’eficiència energètica, cèdul.les d’habitabilitat, i d’altres documents per que es puguin obtenir les pertinents llicencies d’Obres, llicencies d’Activitats, o els finals d’Obres amb els quals poder registrar les edificacions.

DIRECCIÓ D’OBRA

Portem a terme el Control i la Direcció de l’Execució de les Obres, i em fem el seguiment al llarg de tot el procés, tenint sempre en compte: la normativa legal vigent, les necessitats tècniques de cada Obra, la necessitat de minimitzar els costos d’execució i la voluntat de mantenir la qualitat de la Obra fins el final.

PROJECT MANAGEMENT

Assessorem i guiem al client en tot el procés.
Configurem tot tipus de planificació en els projectes de manera integrada.

L’experiència i la formació de l’equip ens permet oferir plans d’acció per gestionar el risc, el temps, el cost, i la qualitat per mantenir el control i la transparència en tot el procés projectual i constructiu, tot oferint estudis de viabilitat i la planificació en el temps de les execucions.

Els serveis que oferim són:
– Monitoratge.
– Control de Costos.
– Cronograma temporal.
– Coordinació BIM.
– Coordinació de la Sostenibilitat del projecte i de la obra.
– Coordinació de la Qualitat del projecte i de la obra.

CONSULTORIA TÈCNICA

En els darrers anys hem anat incloent nous Serveis de Consultoria que ajuden els nostres clients a poder prendre decisions i executar-les de forma més professional:

– Estudis previs de pre-construcció.
– Estudi d’ocupació dels llocs de treball, dirigit a Edificis d’Oficines.
– Gestió del programa de necessitats o funcional.
– Estudi de viabilitat funcional-constructiva-temporal.

– Pla d’execució de trasllat.
– Cronograma temporal inicial.

– Auditories energètiques (EN 16247, RD56/2016, Dir.27/2012).
– Serveis de certificació de sistemes de Gestió Energètica ISO 50001.
– Serveis de certificació de sistemes de Gestió Ambiental ISO 14001.
– Serveis de certificació Breeam (nova construcció o en ús MANUAL).
– Serveis de certificació LEED (procediments).
– Serveis de certificació VERDE.
– Serveis de certificació PassivHaus (edificis de baix consum).

– Control de Qualitat.

– Projectes d’Implantació o de posta en marxa.
– Plans de Manteniment.

– Plans de Comunicació.