Rehabilitació de Façana a Gràcia
Residencial

Rehabilitació de la façana principal d’un Edifici al barri de Gràcia de Barcelona

El passat mes de març del 2017, el despatx d’Arquitectura Guday Terreros va acabar la Rehabilitació de la Façana principal de l’edifici del carrer Bruniquer, 51 al barri de Gràcia de Barcelona.

Després d’haver presentat la Inspecció tècnica de l’edifici ( I.T.E.) el 2013, es va posar com a objectiu ja en el seu moment la rehabilitació de la façana, com a prioritat, perquè els balcons tenien varies patologies constructives.

Amb la rehabilitació de la façana, projectada i dirigida per la Arquitecta Olga Guday, s’han pogut desmuntar tots els balcons per fer de nou totes les soleres, i substituir totes les bigues metàl.liques que la humitat havia deteriorat en extrem. A més a més, s’ha pogut impermeabilitzar aquests balcons per protegir de l’aigua de pluja.

Una altra intervenció important ha sigut el reforç estructural de les llindes de varies balconeres, que presentaven unes esquerdes importants i que calia assegurar.

Com a intervencions menors, però no menys importants, s’ha posat una barana metàl.lica al terrat, que compleix normativa en quan alçada total, i que dona la seguretat necessària als usuaris del terrat.

En general s’han retirat tots els elements sense ús, i s’han reparat tots els defectes de remats de tota la façana, i s’ha pintat tot en tons unificats.
Ara la comunitat compta amb una façana amb molt bona qualitat i segura pels veïns per a les properes dècades.

UBICACIÓ:
Barri de Gràcia, Ciutat de Barcelona
ANY DE LA REHABILITACIÓ:
2016
CONSTRUCTORA:
Mon Vertical

  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto