Noves Urgències
Hospital

La remodelació de la Clínica del Remei s’ha fet en diferents fases amb un objectiu únic.

En aquest projecte hem realitzat la direcció d’execució de l’obra i la direcció de les instal·lacions, successivament.

Hem supervisat aspectes constructius i tècnics de conformitat amb el projecte, la llicència d’edificació i les condicions del contracte.
L’execució material de l’obra revisant el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i la qualitat del que sha edificat.

L´inici d´aquesta reforma comença des de l´exterior, on la necessitat del nostre client era transformar els antics balcons en nous espais interiors. Per fer-ho es va optar per materials innovadors i d’alta qualitat. La combinació de lames de fusta de bambú ignífuga i una perfileria metàl·lica d’alumini de la casa Technal ha estat perfecta.

Un cop finalitzada la façana amb una imatge renovada, s’inicia la fase següent, la distribució interna.

Els nous espais del Serveis d’Urgencies està ubicat a la planta soterrani, amb accés directe des de el carrer.

S’ha creat espai per a:

 • Recepcio, i 2 sales d’espera: una per adults i una per pacients pediatrics. L’elecció de materials resistents i de fàcil manteniment tant a les parets del passadís, recobertes amb Policarbonat blanc, han estat una aposta segura.
  En aquesta zona s’ha disposat un tauler de recepció de fàcil accés pels usuaris amb cadira de rodes, i amb dificultats auditives (bucle magnètic).
 • Consultes: 4 noves consultes: dos per triatge, dos per consultes.
 • Banys
 • Sala de descans pels metges.

El resultat és la nostra millor carta de presentació així com l’experiència i formació de l’equip que ens permet fer amb èxit tots els processos.

 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto
 • Imagen de proyecto