Edifici d’Oficines de Viaria
Oficina

Edifici per a les Oficines de l’empresa “Viaria” a Beriain

Adequació de l’obra a l’entorn: La zona industrial on s’emplaça l’edifici permetia molta llibertat formal, per això s’ha buscat una solució formal atractiva i innovadora en quan als materials d’acabat de l’edifici, però força rectilínia en la seva concreció per donar ordre i funcionalitat a l’interior de la parcel•la.

Singularitat i caràcter: L’edifici juga amb un decalatge de nivells respecte la planta baixa i la primera, per una banda la zona de control visual on donen les oficines visualment, i per l’altra accessos i aparcaments.

La distribució interior es simplifica a base de plantejar les circulacions de cares a la banda d’accessos; i es deixa a la franja del seu davant per les zones de treball amb espais oberts, aprofitant-ho per treuren partit amb un joc d’obertures i voladissos.

Economia de recursos: Tota l’estructura s’ha planejat que fós amb formigó armat vist, així es reduïa el temps d’execució. Els envans interiors s’han fet de pladur.
Rigor en els aspectes tècnics de manteniment i estalvi: La façana s’ha fet molt plana per evitar problemes de manteniment a futur. Les carpinteries s’han previst dobles.

UBICACIÓ:
Beriain (Navarra)
PROMOTOR:
Grupo Viaria
ANY CONSTRUCCIÓ:
2008
SUPERFICIE SOLAR:
15.500m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
570m²

  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto