Concurs de Llar d’Infants a Vilobí del Penedès
Educatiu

Projecte de Llar d’Infants vora l’església

El projecte es situa en una zona destinada a equipaments del poble. Tot el programa públic queda organitzat al voltant de l’esplanada del camp de futbol i just a l’extrem de ponent de l’església de Santa María.

El carrer del Pujolet de Bellver es destina como a via d’accés principal a l’edifici de la llar d’infants.

La primera decisió de disseny per a l’edifici és definir una primera volumetria i després l’emplaçament dintre de la parcel·la.

Es treballa el programa en tres àrees principals: serveis d’administració, circulació i aules, i es pensa en un volum llarg on cada un d’ells es una franja.

Es defineix l’emplaçament del volum paral·lel al carrer Pujolet, a partir de la cantonada amb l’Avinguda Generalitat.

Les aules es resolen amb caixes que s’orienten cap el Sur, mentre els serveis i administració son una barra cap el límit nord amb el carrer Pujolet.

La circulació es deixa al mig i es planteja com un gran espai obert: una “nau”, que és primer el vestíbul que rep l’arribada dels nens i pares i, segon, en un extrem es el menjador. També pot passar a ser el pati interior pels dies que no se pot sortir al pati o per a realitzar activitats amb els pares.

La unitat principal educacional de l’edifici es el mòdul doble d’aules, un per a P0, un altre per a P1 i un altre per a P2.

Es pensa que cada mòdul doble pot ser versàtil, i es planteja la possibilitat d’unió entre dos mòduls.

Els altres dos elements son molt importants en la configuració de l’espai: el teulat i el terra.

El primer diferencia els espais i el caràcter més o menys obert de cadascun i sota el que es recullen les diferents àrees. Puja i baixa acompanyant el recorregut cap a l’interior i es separa dels cossos de les aules per deixar entrar la llum d’hivern a l’espai “nau”.

El terra es l’element que connecta els espais de circulació amb les aules. Es col·loquen uns paviments interior i exteriors, artificials i naturals, amb uns dibuixos que representen les branques de dos arbres estesos al terra, que marquen uns camins que es toquen al límit de l’edifici i el pati.

PROGRAMA
Concurs per una llar d’infants
UBICACIÓ
Vilobí del Penedès
PROMOTORS
Ajuntament de Vilobí del Penedès
AUTORS
Olga Guday i Rodrigo González
COL·LABORADORS
Cristiano Franconi, Caterina Dominioni, Mirko Usai
ESTRUCTURES
Rodrigo González
ANY PROJECTE
2009
SUPERFÍCIE SOLAR
2.227,15
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
830,01 m2
PRESSUPOST
1.113.481,99 €

  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto
  • Imagen de proyecto