Oficines disruptives que simulen Ciutats

Les oficines disruptives són una forma original de distribució dels espais de treball, més confortables pels seus usuaris perquè són assimilables a un entorn conegut, com el de la Ciutat. Aquesta distribució d’espais, simula ciutats que mantenen els seus “carrers”, “places”, “teatres”, “parcs” i “Starbucks”, creant així grans sinergies entre els treballadors per a les seves interconnexions laborals, d’aquesta manera es potencia la productivitat a l’empresa.

A les noves oficines es vol mantenir el personal motivat i per aconseguir-ho cal ser creatiu i generar espais que permetin identificar el personal amb els valors i la marca de l’empresa, i s’espera de l’empresa que creï suficients àrees informals i de col·laboració com per poder generar més connexions entre les persones, aportant així un benefici comú.

Per això, s’han de crear diversos espais que siguin prou útils per poder mantenir reunions (tipus Plaça o Fòrum: exemple) en tot moment, i per això es compta també que la distribució ha de generar espais de pas (a manera de Carrer: exemple) que connectin amb zones per a la formació (tipus Teatre: exemple), afegint àrees de descans (tipus Oasis: exemple) o zones de recepció (a manera de Parc lúdic: exemple) com passa a les Ciutats.

La innovació disruptiva consisteix a generar espais de treball aprofitant models urbans coneguts que es poden traslladar al món del disseny d’interiors per generar oficines 3.0.

Les oficines innovadores han de pensar en els futurs treballadors, per retenir el talent. La cultura empresarial ha de ser disruptiva per connectar amb les noves generacions de treballadors!

    D'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, OLGA GUDAY PADROSA tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu mensual entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

    Enviant aquest email, acceptes la nostra Política de Privacitat.