Dissenyant espais hospitalaris per al benestar de l’usuari

Una de les tasques pendents al sector sanitari és transformar l’estada hospitalària en una experiència tan agradable com sigui possible per als pacients i els seus familiars. Dissenyar un ambient més confortable per als malalts esdevé una obligació gairebé moral. En un context on el Sistema Català de Salut (CatSalut) enfronta nombrosos desafiaments, com la precarietat de les infraestructures, la manca de professionals i l’escassetat de fons, l’atenció hospitalària està reavaluant constantment els seus entorns per col·locar el benestar al centre dels seus prioritats.
Prioritzar el confort dels pacients hospitalitzats i els seus familiars implica una atenció integral que contempli tant les necessitats físiques com els aspectes emocionals i psicològics. Aquest enfocament s’ha de reflectir als diversos espais i instal·lacions hospitalàries.
Pel que fa als requeriments de l’entorn físic, mantenir alts estàndards de neteja i desinfecció és fonamental per assegurar el benestar dels pacients. És crucial que les persones se sentin no només còmodes, sinó també segures i protegides contra el risc d’infeccions. S’ha de prestar especial atenció als punts de major contacte, com passamans, botons d’ascensors i manetes de portes, així com a les àrees de risc mitjà i alt, com ara quiròfans, unitats de cures intensives i serveis d’urgències. En aquests llocs, és indispensable seguir protocols estrictes de neteja i desinfecció.
Un altre aspecte relacionat amb el benestar físic del pacient és el control de factors ambientals, com ara la il·luminació, la temperatura, i el confort tèrmic i acústic als diferents espais hospitalaris. És ben sabut que, en àrees d’internament, com ara les Unitats de Cures Intensives, és crucial mantenir el ritme circadià a través d’una il·luminació adequada, ja que això impacta directament en la recuperació del pacient. Pel que fa a la temperatura, és vital que s’ajusti de manera apropiada a cada àrea per garantir el confort tèrmic i, alhora, complir els objectius d’eficiència energètica. Els sistemes de ventilació han d’assegurar, mitjançant filtres adequats, un entorn ben airejat i lliure de patògens, cosa essencial per reduir el risc de transmissió d’infeccions.
Tots aquests factors han de ser considerats en el disseny de les instal·lacions sanitàries, que han d’estar equipades amb sensors per monitoritzar i ajustar les condicions ambientals segons les necessitats. Això millorarà els processos de manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
A nivell arquitectònic, és essencial que els espais hospitalaris, ja siguin de nova construcció o reformes, es dissenyin d’acord amb els requeriments funcionals i tenint en compte les necessitats dels pacients i els seus familiars.

    D'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, OLGA GUDAY PADROSA tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu mensual entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

    Enviant aquest email, acceptes la nostra Política de Privacitat.