Projectes i obtenció de certificats | Guday Terreros Arquitectura

Projecte d’Edifici d’habitatges a Figueres

Ubicació: Figueres, Alt Empordà (Girona, Catalunya)

Any de Redacció del Projecte: 2007
Superficie del solar: 502m2
Superficie Construida: 1.747m2

Projecte, redactat segons la normativa del CTE, finalitzat i amb Llicència d’Obres concedida.