Pla urbanístic a Torre Vileta | Guday Terreros Arquitectura

Pla Urbanístic a Torre Vileta (Cervelló, Barcelona)

PROJECTE
Pla Parcial de l’Àrea de Torre Vileta
UBICACIÓ
Torre Vileta, Cervelló
PROMOTORS
Ajuntament de Cervelló
AUTORS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS AREA METROPOLITANA BCN
Antoni Terrisse
Olga Guday Padrosa
ANY PROJECTE
2001
ANY CONSTRUCCIÓ
2004
SUPERFICIE SOL
112.157 m2
SUPERFICIE EDIFICABLE
22.431m2