Casal de Joves a Roses - Guday Terreros

Casal de Joves a Roses

Concurs pel projecte del nou Casal de joves a Roses (Girona).