Casa al Tibidabo - Guday Terreros

Casa al Tibidabo

El Gener del 2016 comença l’Obra de reforma interior de la Casa familiar al Tibidabo.

Al maig ja es va entregar l’Obra acabada.