Casa modular prefabricada - Guday Terreros

Casa modular prefabricada

Projecte de Casa modular prefabricada per a l’empresa Hormipresa.