Arquitectura, decoració i assessorament tècnic | Guday Terreros

Serveis

Assessorament tècnic

A Guday Terreros Arquitectura basem la nostra aportació al client en l'assessorament tècnic de qualitat i la implicació directa en cada tipus de projecte mitjançant el mètode del "Design Thinking".

Projectes

Desenvolupem:
- Projectes d’Arquitectura: Avantprojectes, Projectes Bàsics, Projectes Executius, Direccions d’Obra, Amidaments i Pressupostos.
- Projectes d’Urbanisme.
- Projectes d’Enginyeria.
- Projectes de Sostenibilitat i d’Eficiència Energètica: ITEs, projectes d'Enderroc, projectes de Reforma, i projectes de Rehabilitació.

També desenvolupem Projectes d'Arquitectura d'Interiors.

Per altra banda, la nostra voluntat d'Assessorar i acompanyar el nostre client ens porta a complimentar tota mena de certificats, peritatges, certificats d'eficiència energètica, cèdul.les d'habitabilitat, i d'altres documents per que es puguin obtenir les pertinents llicencies d'Obres, llicencies d'Activitats, o els finals d'Obres amb els quals poder registrar les edificacions.

Direcció d'Obra

Portem a terme el Control i la Direcció de l’Execució de les Obres, i em fem el seguiment al llarg de tot el procés, tenint sempre en compte: la normativa legal vigent, les necessitats tècniques de cada Obra, la necessitat de minimitzar els costos d’execució i la voluntat de mantenir la qualitat de la Obra fins el final.

Project Management

Assessorem i guiem al client en tot el procés.
Configurem tot tipus de planificació en els projectes de manera integrada.

L’experiència i la formació de l’equip ens permet oferir plans d’acció per gestionar el risc, el temps, el cost, i la qualitat per mantenir el control i la transparència en tot el procés projectual i constructiu, tot oferint estudis de viabilitat i la planificació en el temps de les execucions.